Som medlemsklubb kan du delta på Norges E-sportforbund sine arrangementer, representere Norge som vårt landslag og ​få oppdatert informasjon om Norges E-sportforbund sitt arbeide og nyheter nasjonalt og internasjonalt. 

​Klubbkontigent for 2023 er kr. 1500,-.

Bli medlem?

Meld klubben din inn ved å sende en e-post til post@e-sportforbundet.no med klubbnavn, antall medlemmer, mailadresse, kontaktperson og fakturaadresse.

Medlemsfordeler

  • Økonomisk rådgiving og bistand
  • Medlemstilbud
  • Deltakelse på NESF sine arrangementer
  • Deltakelse i breddeserier
  • Rådgiving i oppstart og drift av klubb
  • Juridisk rådgiving (Jobbes med. Kommer om kort tid)

 

Juridisk bistand og kontrakts-maler


Norges E-sportforbund har inngått rammeavtale med advokatfirmaet Ræder Bing AS, og som del av medlemstilbudet er det utarbeidet kontrakts-maler som klubbene og utøverne kan benytte med eventuelle konkrete tilpasninger.

Etter rammeavtalen tilbyr Ræder Bing for øvrig fullservice juridiske tjenester til medlemmene til særlig rabatterte priser, blant annet innenfor følgende områder;

-Alle sider av E-sportvirksomhet;
-Kontraktsrett;
-Arbeidsrett;
-Skatt og avgift;
-Selskapsrett;
-IT/Media, herunder markedsføringsrett, sponsorvirksomhet, opphavsrett, varemerkerett og IKT).

E-sportforbundets medlemmer kan kontakte Ræder Bing direkte og første 15. min. konsultasjon er gratis. Deretter faktureres medlemmene for medgått tid til rabatterte priser, og advokatfirmaet vil anslå omfang før oppdraget påbegynnes. Nærmere informasjon om rammeavtalen gis av forbundet eller Ræder Bing.

Kontaktinformasjon:
-Partner/advokat og leder for faggruppen E-sport og gaming; Christian With, epost: cwi@raederbing.no, tlf: 415 12 012

-Senioradvokat Christoffer Johnsen, epost: cjo@raederbing.no, tlf: 980 04 100

Ræder Bings hjemmeside: www.raederbing.no

Utøverkontrakt

Norges E-sportforbund

Samarbeidspartnere

Good Game
Strawberry
Kopano
Follo Sport

NESF

Norges E-sportforbund | Kleivbakken 9 | 2626 Lillehammer, Norway