Russland returner til den internasjonale e-sportsareaen

Deler av artikkelen er maskinelt oversatt

Det finske Electronic Sports Federation – SEUL ry er forferdet over avgjørelsen etter avstemningen på årsmøtet i International Federation of Electronic Sports (IESF), på grunnlag av at sanksjoner og restriksjoner som ble pålagt russiske nasjonale esports-lag er fullstendig opphevet. Som et resultat av avgjørelsen vil russiske e-idrettsutøvere få lov til å representere verdensmesterskapet og andre landslagsaktiviteter organisert av IESF med landssymboler som flagg, navn og nasjonalsang.

– Avgjørelsen er en trist fortsettelse av farsen vi så i fjor, da Russlands nasjonale e-sportforbund ble pålagt de mildest mulige restriksjonene for deltakelse i VM. Nå er også disse restriksjonene opphevet, selv om det russiske nasjonale e-sportforbundet det siste året har etablert en filial under eget merke i områder midlertidig okkupert fra Ukraina, og ignorerer innvendingene fra det nasjonale esportsforbundet i Ukraina. Gjennom sine handlinger fremmer det russiske e-sportsforbundet Russlands imperialistiske politikk, og i takknemlighet for dette belønner Det internasjonale idrettsforbundet (IESF) dem ved å heve sanksjonene, tordner Otto Takala, president i det finske e-sportsforbundet.

For ett år siden foreslo de nasjonale e-sportforbundene i SEUL og de andre nordiske landene, samt mange andre europeiske land, å ekskludere det russiske e-sportforbundet fra verdensmesterskapet, og tapte avstemningen. Nå tapte de samme fagforeningene avstemningen om å forlenge sanksjonene.

Fra synspunktet til SEUL og andre nordiske esportsforbund har IESFs driftskultur, spesielt manglene i organisasjonsdemokratiet og mangelen på åpenhet i virksomheten, lenge vært fokus for organisatorisk påvirkning. Dessverre ser det ut til at det internasjonale forbundet tar ett skritt frem og tre tilbake.

Fra tidlig sommer svirret rykter og påstander om korrupsjon fra toppledelsen i IESF, inkludert president Vlad Marinescu og generalsekretær Boban Totovsky, rundt VM i Romania, basert på ennå ubekreftet informasjon og rapporter fra rumenske nettmedier. IESFs styre og andre ledere har benektet påstandene, men ingen etterforskning eller uthuling av påstandene har blitt gjennomført, selv ikke internt. Samlet sett, når det gjelder VM, kan det sies at SEULs tillit til IESFs aktiviteter er svært svak, og vårt styre vil ha en seriøs diskusjon om fordelene og ulempene ved IESF-medlemskap, sier styreleder Takala.

Det finske elektroniske sportsforbundet anser beslutningen som ble tatt på IESFs årsmøte om å returnere landslagsemblemene til russiske e-idrettsutøvere for å være feil og skammelig. SEUL står til støtte for det ukrainske eSports-forbundet og som en solidaritetsdemonstrasjon for å fortsette å boikotte VM. For tiden vil SEUL fortsette å samarbeide med andre nordiske nasjonale forbund og europeiske allierte for å forbedre IESFs åpenhet og organisatoriske demokrati til tross for utfordringene.

Helsingfors 29.8.2023
Otto Takala, styreleder, SEUL

De nordiske e-sportforbundene støtter Finland i sine standpunkt og uttalelser, og tar sterk avstand til avgjørelsen.

Ytterligere informasjon:

Elin Yoojung Moen
President Norges E-sportforbund
Telefon: +47 948 70 702
Epost: elin.yoojung.moen@e-sportforbundet.no

Norges E-sportforbund

Samarbeidspartnere

Good Game
Strawberry
Kopano
Follo Sport

NESF

Norges E-sportforbund | Kleivbakken 9 | 2626 Lillehammer, Norway