Nye styremedlemmer i E-sportforbundet etter Forbundstinget

I et vellykket forbundsting den 9. april 2024, ble et nytt fungerende styre valgt til Norges E-sportforbund. Under møtet ble Fillip Mauricio enstemmig valgt til ny nestleder, etter at valgkomiteen hadde innstilt ham til vervet.

Forbundstinget markerte også valget av nye styremedlemmer, da tjenestetiden for tre av de tidligere medlemmene nådde sin avslutning. Norges E-sportforbund uttrykker sin takknemlighet til Mariell Engelsjord, Morten Frankrig, og Frank Willy Djuvik for deres dedikerte innsats. De nyvalgte styremedlemmene, Cecilie Jelstad, Eirik Holdal, og Ola Eggen, ble også enstemmig vedtatt av forbundstinget og vil tre inn i styret umiddelbart.

I tillegg ble Stian Ferøy innstilt som nytt varamedlem av valgkomiteen, med en tjenesteperiode frem til 2026.

Forbundstinget valgte også nye medlemmer til kontrollutvalget, som nå består av Terje Flood som leder, med Christer Tysdal, Ann Kristin Ramberg, Hugo Strand, og Vegard Løkken som medlemmer og varamedlemmer.

Det nye forbundsstyret ledes av Elin Yoojung Moen som president, med Filip Mauricio Fløgstad som nestleder. De øvrige styremedlemmene inkluderer Arjan Sydhagen Dalsøren, Isak Wahl, Cecilie Jelstad, Eirik Holdal, og Ola Eggen.

Valgkomiteen for det kommende året vil ledes av Tor-Steinar Tangedal, med Allan Madsen og Daniel Langørgen som medlemmer.

Full oversikt over ulike verv finner du her:

Dette nye styret markerer en ny æra for Norges E-sportforbund, med fokus på videre vekst og utvikling innen norsk e-sport.

Norges E-sportforbund

Samarbeidspartnere

Good Game
Strawberry
Kopano
Follo Sport

NESF

Norges E-sportforbund | Kleivbakken 9 | 2626 Lillehammer, Norway