Felles samarbeid innen Norsk E-sport

Norges E-sportforbund, sammen med en rekke andre nøkkelaktører tok et viktig skritt fremover for å styrke og utvikle e-sporten i Norge ved å arrangere en workshop på Quality Hotel Expo. Målet med arrangementet var å fremme samarbeid mellom nøkkelaktører i e-sportmiljøet, inkludert Aktive Gamere, Bredde E-sport alliansen, Vestlandet E-sport og Good Game.

Hovedfokuset for workshopen var å diskutere strategier for å samarbeide om prosjekter som kan løfte e-sporten i Norge til nye høyder. Dette møtet, det første i en serie planlagte sammenkomster, hadde som intensjon å bygge et solid grunnlag for et sterkere og mer effektivt samarbeid mellom de ulike organisasjonene. Deltakerne diskuterte ansvarsfordeling og strategier for å sikre at alle parters interesser blir ivaretatt.

Blant de viktigste temaene som ble tatt opp var utviklingen av et felles regelverk og retningslinjer på et nasjonalt nivå. Etableringen av en treningstige for trenere og støtteapparat, standardisering av turneringer og deres bruk av ulike verktøy og plattformer, samt etableringen av en eventkalender for å fremheve og synliggjøre flere prosjekter. Det ble også lagt vekt på å utvikle konsepter rundt Skole-NM, et initiativ som vil engasjere yngre spillere og fremme e-sport på et grunnleggende nivå.

Disse tiltakene markerer en spennende tid for e-sport i Norge, hvor samarbeid og strategisk planlegging står i sentrum for å bringe sporten mer samlet og til et høyere nivå nasjonalt.

Takk til vår samarbeidspartner, Strawberry for tilrettelegging av workshopen.

Norges E-sportforbund

Samarbeidspartnere

Good Game
Strawberry
Kopano
Follo Sport

NESF

Norges E-sportforbund | Kleivbakken 9 | 2626 Lillehammer, Norway