FORBUNDSTING 2022

Forbundstinget 2022 ble avholdt og nye medlemmer er valgt inn i alle posisjoner.
 
Det har vært et utfordrende, men samtidig strategisk viktig år. Det krever mye å bygge opp et forbund og det er mye som skal på plass. Det nye styret vil fortsette dette viktige arbeidet, til det beste for alle som er glad i opptatt av esport.

Norges E-sportforbund

Samarbeidspartnere

Good Game
Strawberry
Kopano
Follo Sport

NESF

Norges E-sportforbund | Kleivbakken 9 | 2626 Lillehammer, Norway