<![CDATA[NORGES E-SPORTFORBUND - Nyheter]]>Mon, 06 Jul 2020 14:05:44 +0200Weebly<![CDATA[NESF får startstøtte av Ole Anfinnsen]]>Mon, 02 Dec 2019 23:00:00 GMThttp://e-sportforbundet.no/nyheter/test I forbindelse med reetableringen og oppbyggingen av Norges E-sportforbund, har Ole Anfinnsen, gitt en gave til NESF. Anfinnsen ønsker med dette å bidra slik at et forbund kan oppstå, da dette vil hjelpe alle toppspillere og lag i fremtiden.

NESF takker for bidraget som vil hjelpe oss gjennom en tøff startfase. I avtalen om støtte, vil det ikke ligge noen forpliktelser fra NESF sin side ovenfor Anfinnsen. Dette er viktig for oss i NESF siden vi er en organisasjon som skal jobbe for alle lag og utøvere i Norge. Pengene vi får vil hovedsakelig gå til oppdekning av medlemsavgift til det Internasjonale E-sportforbundet, samt dekke reisekostnader i forbindelse med møtevirksomhet. På sikt ønsker vi å få fritatt daglig leder fra sin andre jobb, slik at han kan jobbe fulltid med E-sport.

Vi setter pris på at et topplag i Norge ønsker å støtte oss.
]]>
<![CDATA[Reetablering av Norges E-sportforbund]]>Sat, 23 Nov 2019 23:00:00 GMThttp://e-sportforbundet.no/nyheter/reetablering-av-norges-e-sportforbundNorges E-sportforbund har i oktober 2019 reetablert seg med nytt styre. Etter flere år uten aktivitet, så ser vi at tiden er moden for et nasjonalt forbund som kan ivareta og fremme e-sportutøvere sine interesser.

Vi ser at den norske e-sporten er i en eksplosiv vekst og ser en stadig større tilvekst av ulike aktører med ulike motiver, både politisk og økonomisk. Flere idrettsklubber danner også egne breddesatsninger innen e-sport. For å samle alle interesser og skape en god grobunn for nye talenter ser vi det som viktig at et forbund, uten økonomiske forpliktelser kan gå inn å være veileder, rådgiver og holde på den politiske diskusjonen på vegne av alle medlemmer. Vi ønsker å bygge en god kultur blant både bredde og topp i Norge, med en samlende etisk plattform, fairplay regler og støtte til enkeltmedlemmer og klubber. 

Styret som er blitt satt er basert på ulike engasjerte personer innen E-sport og består av Bendik Stang (President), Jack Holand (Generalsekretær), Anniken Haugen, Anders Kjær, Christian Holand og Lars Peter Østrem. Styret er klare for å jobbe for både bredden gjennom idrettslagene, elitespillere, profesjonelle lag og andre organisasjoner som ønsker å løfte norsk e-sport. NEF vil jobbe for å få bli medlem av NIF, slik at våre medlemmer har like rettigheter og muligheter som alle andre som bedriver sport i Norge som medlemmer av NIF. Vi vil også aktivt jobbe inn mot politikere, storting og regjering for at e-sport skal bli anerkjent på lik linje som andre sporter.

Internasjonalt vil NEF jobbe inn mot det Internasjonale E-sportforbundet og bidra med å legge til rette for landslag i ulike grener. Vi ønsker å vise frem Norges beste og bli en tyngde i e-sporten også internasjonalt.

Styret gleder seg til å ta fatt på det spennende arbeidet vi har foran oss de neste årene, og gleder oss til å ønske nye medlemmer velkommen.

Norges E-sportforbund
]]>